Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, OBBOLA 22:102 OBBOLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OBBOLA KYRKA (akt.)
Västerbotten
Umeå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

OBBOLA 22:102

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Obbola kyrka är byggt i tegel. Den har en rektangulär plan och ett brant sadeltak belagt med koppar. Fönstren är rektangulära, och de röda tegelfasaderna dekoreras av murade lister. Kyrkan är sammanbyggd med en lägre församlingsdel. Till kyrkan hör en klockbock i trä med spåntäckt tak.

Tegelväggarna är vitmålade. Det höga, spetsiga taket är klätt med obehandlad träpanel och bärs upp av synliga limträbalkar. Golvet är lagt av tegel. Sittplatserna utgörs av kopplade stolsrader.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.