Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, UMEÅ 6:2 RÅDHUSET, UMEÅ Ny sökning Tillbaka till sökning

973712YB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDHUSET, UMEÅ (inakt.)
Västerbotten
Umeå

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Rådhus

Handel och bankväsende - Restaurang

Offentlig förvaltning - Kommunalhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

UMEÅ 6:2

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Under perioden från 1600-talet och fram till den stora stadsbranden i Umeå 1888 byggdes ett antal rådhus av trä, som av olika anledningar brann ned eller förföll. Efter stadsbranden fick stadsarkitekten Fredrik Lindström i uppdraget att rita flera offentliga byggnader, bland annat ett nytt rådhus av sten och den nya kyrkan (Eriksson, 1990, s 121). Rådhuset betraktades som en symbol för staden och skulle därför ges en representativ prägel. Arkitektens val föll på holländsk ungrenässans som ger både ett festligt och monumentalt intryck.

Rådhuset i Umeå ligger vi...

Läs mer i eget fönster

Rådhuset i Umeå ligger strax intill den plats där stadens första rådhus byggdes på 1600-talet. Den nuvarande byggnaden, grundlagd 1890 och ritad av Umeås förste stadsarkitekt Fredrik Olaus Lindström, fick i den nya stadsplanen en framträdande placering uppe på älvbrinken med sin huvudfasad mot älven i söder. Lindström gav rådhuset ett representativt men ändå festligt utseende, inspirerat av holländsk renässans, med en bred hög trappgavel och många torn av olika modeller. Till det omväxlande intrycket bidrar också färgspelet mellan väggytornas röda tegel och den ljusa sandstenen i fönsteromfattningar, portaler mm. På många ställen i ...

Läs mer i eget fönster