Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ARDRE LJUGARN 1:1 STRANDRIDAREGÅRDEN I LJUGARN (GAMLA TULLHUSET) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRANDRIDAREGÅRDEN I LJUGARN (GAMLA TULLHUSET) (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

ARDRE LJUGARN 1:1

Historik

Byggnaden, som också kallas "Gamla tullhuset", uppfördes omkring år 1750. Den utdömdes vid syneförättningen år 1852.
För tulluppsyningsmannen byggdes ett nytt bostadshus - "nya tullhuset". Gamla tullhuset fick förfalla tills det av kulturhistoriska skäl genom Kungl. Maj:ts beslut den 28 maj 1920 ställdes under Byggnadsstyrelsens förvaltning. Byggnaden upprustades och inreddes till museum av Torsburgs hembygdsförening. Sedan hembygdsföreningen upphörde, i mitten av 1950-talet, stod museet under Tullmuseums förvaltning.
Byggnaden renoverades 1974 och Föreningen Gotlands fornvänner övertog förvaltningen av museet.
Strandridareboställe...

Läs mer i eget fönster