Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nynäshamn kn, LANDSORT 1:1 KUSTARTILLERIBATTERIET PÅ LANDSORT Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUSTARTILLERIBATTERIET PÅ LANDSORT (akt.)
Stockholm
Nynäshamn

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Befästning

LANDSORT 1:1

Historik

Batteriet, som ingår i den sk havsbandslinjen och är beläget på Landsorts sydspets, anlades på 1930-talet. Batteriet hör till de försvarsanläggningar som enligt Riksantikvarieämbetet särskilt belyser utvecklingen inom området, fortifikatoriskt såväl som vapentekniskt. De ursprungliga pjäserna finns bevarade på plats, och inom området finns även granatkastarställningar, mätstationer och strålkastarställningar. Anläggningen är avvecklad och har sedan 1998 varit tillgänglig för allmänheten.

KÄLLA: Regeringsbeslut nr 4, 2009-01-22

På ön Öja har huvuddelen av befolkningen inte varit fiskare, utan lotsar, fyrtjänstemän, tullare och telegrafister. De flesta yrkesarbetande har haft statlig tjänst och statliga verksamheter har kontinuerligt bedrivits på Öja sedan 1600-talet varav den militära verksamheten är den sista. Sveriges äldsta fyr finns på öns södra udde.

År 1933 fattade regeringen beslut om havsbandslinjens utbyggnad. Frågan om en yttre försvarslinje i Stockholms skärgård hade diskuterats sedan mitten av 1920-talet. Genom beslutet flyttades kustartilleriets anläggningar längre ut till yttre havsbandet. En kedja artilleribatterier ute till havs gav s...

Läs mer i eget fönster
År 1930 - 1939 Nyanläggning