Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, SPERLINGSHOLM 1:5 SPERLINGSHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

raä.svk110

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPERLINGSHOLMS KYRKA (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SPERLINGSHOLM 1:5

Historik

Uppförd 1907 som privatägt slottskapell till Sperlingsholms gods. År 1970 skänktes det till Övraby församling. Kyrkan är ritad av arkitekt Knut Beckeman. Den är murad och har ett rektangulärt långhus och smalare, rakt avslutat korparti. Huvudingång är på långhusets kortsida. Kor och långhus täcks av sadeltak, och långhuset är försett med en takryttare. De röda tegelfasaderna artikuleras med en bågfris under takfoten. Murarna genombryts av rundbågiga, småspröjsade fönster. Invändigt täcks långhuset av sadeltak med laserad träpanel. Koret täcks av ett tunnvalv, som i likhet med innerväggarna är vitputsat. Altartavlan har målats av Oll...

Läs mer i eget fönster