Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, ÖJUNG 8:1 ÖJUNGS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Öjungs kapell miljö.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖJUNGS KAPELL (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

ÖJUNG 8:1

Historik

Text saknas för närvarande

Öjungs kapell uppfördes år 1844-45 efter ritningar signerade av Fredrik Blom. Byggnaden har en stomme av timmer med rektangulär planform och är orienterad i väst-östlig riktning, med huvudingång och torn i väster. Tornet med huv uppfördes under 1890-talet.

År 1843 - 1843 Nyanläggning
Ritningar upprättas av Fredrik Blom.
År 1844 - 1845 Nybyggnad
Kapellet börjar att uppföras av byggmästare Wiberg.
År 1846 - 1846 Invigning
Begravningsplatsen invigs
År 1896 - 1896 Ändring
Bolaget Långrörs AB köper sågverksrörelsen, skogsegendomar samt fastigheterna i Öjung AB av Olof Wijk & Co. Företaget var därmed ägare till Öjungs kapell.
År 1936 - 1936 Ändring
Företaget Marma-Långrörs AB, överlåter kapellet till Ovanåkers församling.
År 2000 - 2001 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården efter förslag av Leif Sjölund. Nya kist-och urngravplatser anläggs, nyplantering av häckar, anordnande av plats för redskap mm, samt plats för parkering väster om kyrkan.