Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, FIVELSTAD 13:1 FIVELSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FIVELSTADS KYRKA (akt.), FIVELSTADS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FIVELSTAD 13:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - FIVELSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 308, 1900: 824, 1995: 534

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan, som är väl synlig i landskapet, är högt belägen vid ett vägskäl ca 8 km öster om Vadstena i övergångszonen mot helåkerbygden som omger staden. Miljön i övrigt består av en skola, en f.d. prästgård samt en f.d. komministergård.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett polygonalt korutsprång, sakristia i norr och ett torn i väster. I: Medeltidskyrkans utformning är känd utifrån en ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Det kan antas att kyrkogården i Fivelstad sedan medeltiden vuxit fram runt den
medeltida kyrkan. Ett flertal medeltida gravvårdar har också bevarats. De flesta har
också publicerats av Sune Ljungqvist i hans artikel ”Gravstensstudier i Fivelstad”
(Ljungstedt 1982).
I vapenhuset förvaras ett antal äldre gravvårdar, de flesta infattade i golvet.

Äldst är de fragment av så kallade eskiltunakistor (Ljungstedt ...

Läs mer i eget fönster