Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, VÄSTRA STENBY KYRKA 1:1 VÄSTRA STENBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Stenby kyrka, 2004-12-07, 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA STENBY KYRKA (akt.), VÄSTRA STENBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA STENBY KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VÄSTRA STENBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 895, 1900: 1177, 1995: 754

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. (Västra) Sten införlivad 1813. Namnet därmed ändrat från Kälvesten till Västra Stenby. Sammanbyggnad mellan Kälvesten och (Västra) Sten beslutades 1798.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen ca 5 km söder om Motala på en svag höjd med utsikt över ett mjukt böljande slättlandskap med många fornlämningar. Invid kyrkan finns f.d. prästgård och skola. Den i samband med sammanbyggnaden övergivna Stens gamla kyrka är i dag en ruinkulle.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANU...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.

Stens ödekyrkogård
Av den gamla kyrkomiljön i Sten finns
idag prästgården (rött hus till vänster) samt
själva kyrkogården med intakt kyrkogårdsmur
och trädkrans (till höger). Mycket lite
av kyrkan återstår, här syns främst en
ruinhög.
På kyrkogården står en enda gravsten kvar,
en för det östgötska 1600-talet typisk
kölbågesten. Stenen restes 1699 över
bonden Olof Arwidson och hans bägge
hustrur.
Kyr...

Läs mer i eget fönster