Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, TUNHEM 8:6 ÖSTRA TUNHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ö Tunhems kyrka exteriör s negnr 01-265-23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA TUNHEMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TUNHEM 8:6

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÖSTRA TUNHEM

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 217, 1900: 258, 1995: 152

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Medeltidskyrkan var belägen vid Klockaretomten, där ödekyrkogården alltjämt finns bevarad. Den nuvarande kyrkan påbörjades 1900 c:a 300 meter sydost om den gamla kyrkplatsen. Den nya kyrkan ligger på den utskiftade byns inägomark, med omgivande bebyggelse som uppstått i samband med kyrkans tillkomst. Öster om socknen breder Gudhema vallar ut sig medan landskapet i väster och norr blir mer kuperat och småbrutet. I socknen finns främst lämningar från brons- och järnålder men även två hällki...

Läs mer i eget fönster