Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, LEDBERG 12:1 LEDBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND880427/004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LEDBERGS KYRKOGÅRD (akt.), LEDBERGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LEDBERG 12:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - LEDBERG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 388, 1900: 409, 1995: 281

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är högt belägen på en ås med vid utsikt över slättbygd. Söder om kyrkan den stora gravhögen Ledbergs kulle. I kyrkans närmiljö finns bl.a. prästgård med tiondebod och en f.d. skola.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Murar efter den rivna medeltidskyrkan påträffades vid grävningar 1926. Denna uppfördes sannolikt under äldre medeltid av kalksten, stundtals bearbetad till kvadrar. Korets ursprungliga form är inte säkert känd. Efter en ombyggnad senare under medeltiden erhöll kyrk...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Vid restaureringen av kyrkan 1926 gjordes en arkeologisk undersökning av den
medeltida kyrkans murar under den nuvarande kyrkans golv. I samband med denna
undersökning framkom också en medeltida barngrav, under det nuvarande vapenhuset.
1928 anmäldes att en äldre gravsten som tidigare stått lutad mot södra kyrkogårdsmuren
nu tagits bort och lagts som tröskelsten vid grinden.
1951 återinvigdes kyrkogården i L...

Läs mer i eget fönster