Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, RAPPESTAD 14:1 RAPPESTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RAPPESTAD KYRKOGÅRD (akt.), RAPPESTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RAPPESTAD 14:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - RAPPESTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 614, 1900: 706, 1995: 1066

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Rappestads kyrka ligger nära Lillån (biflöde till Svartån) vid ett vägskäl ca 10 km sydväst om Linköping, högt i terrängen med vida utblickar över det öppna landskapet. Runt kyrkan finns några äldre jordbruksfastigheter samt skola, daghem, församlingshem och klockargård. På kyrkogården finns ett gravkapell. Kyrkoherdebostället är beläget 1 km söder om kyrkan (Rappestad nr 7).

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett r...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets webbsida.
Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan.
Enligt en sockenbeskrivning av C F Broocman 1760 fanns en grav utbyggd söder om
kyrkan. Graven hörde till familjen Holtz och deras stamvapen var uppsatt över graven.
Detta gravkor sammanbyggdes med kyrkans vapenhus 1763. Kyrkan var då fortfarande
den medeltida kyrkan och vapenhuset var byggt framför sydingången. Gravkoret revs
troligen i...

Läs mer i eget fönster