Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, SKEDA KYRKA 1:1 M.FL. SKEDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKEDA KYRKOGÅRD (akt.), SKEDA KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKEDA KYRKA 1:1

SKEDA-MÖRBY 2:2

Historik

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets webbsida.
Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. Det äldsta
kända gravmonumentet är en runsten som tillsammans med en annan kalkstenshäll låg
som tröskelsten i början av 1900-talet. På hällen var två runor iakttagbara. Enligt Brate
sannolikt början på ordet efter. All annan text är utplånad. Stenen har nummer OG 114.
Flygfoto

I november 1680 hölls sockenstämma och där diskuterades bl...

Läs mer i eget fönster