Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bengtsfors kn, VÅRVIKS STOM 1:28 VÅRVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3298-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÅRVIKS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Bengtsfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÅRVIKS STOM 1:28

Historik

FÖRSAMLING 1995: VÅRVIK
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 837, år 1900: 1325, år 1995: 209

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen längst norrut i de norra dalbygderna. Den äldsta kända kyrkplatsen, nu utmärkt med en minnessten, är belägen på Stommens gård vid Västra Silen. Den nuvarande kyrkan uppfördes under 1840-talet, ca en halv km nordost om den gamla kyrkplatsen. Kyrkan ligger på den s k Kyrkön i Västra Silen och är förbunden med fastlandet via en vägbank.

RASERAD KYRKA / RUIN - belägen på annan plats (VÅRVIKS KYRKPLATS). I: En träkyrka torde ha uppförts under äldre medeltid. Från denna finns...

Läs mer i eget fönster
År 2016 - 2016 Kulturhistorisk inventering
Bevarandeplan för kyrkogård.

Antikvarietjänst AB (Konsult)