Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, MO 35:1 MO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MO KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MO 35:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Grunden av sten till en ny kyrka lades 1824 och åren därpå fullföljdes byggnaden i timmer efter av ÖIÄ år 1825 godkänd ritning, troligen upprättad av Simon Geting. Bygget leddes av dennes son Lars David. Kyrkan invigdes 1826. Tornet tillbyggdes och hela kyrkan panelkläddes 1830. Ingången till kyrkogården pryds av stegport i trä med strålsol i bågen.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär kyrkobyggnad med kor och smalare sakristia i öster, torn i väster. Huvudingång genom tornet, sidoingångar mitt på långsidorna. Separat ingång till sakristian upptagen 1965.
Byggd i liggtimmer, ut- och invändigt klä...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - MO

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: -, år 1900: 2055, år 1995: 1380

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Utbrutet ur Själevad 1824, fram till 1961 eget pastorat, sedan 1962 med Själevad.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i inlandet och omfattar bygden runt Moälven. Kyrkan ligger i odlingsbygd i utkanten av tätortsbebyggelse på en höjd ovanför Moälven. I kyrkans närhet ligger församlingshemmet.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - En träkyrka i nyklassicistisk stil uppfördes mellan 1824 och 1826, troligen efter ritningar av Simon Geting. Lars David Geting ledde byggandet. Rektangulär plan med smalare, läg...

Läs mer i eget fönster

Utbrutet ur Själevad 1824, fram till 1961 eget pastorat, sedan 1962 med Själevad.

En träkyrka i nyklassicistisk stil uppfördes mellan 1824 och 1826, troligen efter ritningar av Simon Geting där formen återfinns bl. a. i Getings egna föregångare i stenkyrkorna i Nätra och Hässjö, men också i viss mån i träkyrkan i ex.vis Björna. Lars David Geting ledde byggandet. Rektangulär plan med smalare, mycket hög sakristia i öster och lågt torn med fyrkantig lanternin i väster, uppfört 1830 då den timrade kyrkan också fick panelbeklädda fasader.

Se även tidigare inventeringar.