Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härnösand kn, ÖN 2:48 HÄRNÖSANDS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrNÖ-2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRNÖSANDS DOMKYRKA (akt.)
Västernorrland
Härnösand

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

ÖN 2:48

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Härnösands första stadskyrka byggdes troligen kort efter det att staden grundats 1585. Denna kyrka tjänade i utvidgat skick som domkyrka då Härnösand blivit stiftsstad 1647. Den fick omfattande skador vid rysshärjningarna 1721 men fortlevde under ständiga reparationer ända fram till 1842, då den revs för den nya kyrkan Inga av de nybyggnadsförslag som framlagts mellan 1783 och 1838 förverkligades. Den nya domkyrkan uppfördes åren 1842-46 efter ritningar av Johan Adolf Hawerman med A.M. Atterberg från Stockholm som byggmästare. kontrollant var byggmästare Anders Jacob Åkerlund från Härnösand. ...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - HÄRNÖSANDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 2053, år 1900: 8310, år 1995: 16796

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, Härnö, omtalad 1374 (Styffe). 1586 bröts socknen ut ur Härnö, som sedan upphört.

LÄGE OCH OMGIVNING - Staden Härnösand grundades 1585. Kyrkan ligger på en höjd i den östra delen av staden omgiven av rådhus, stadshus, biskopsgård och andra offentliga byggnader.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En träkyrka, som troligen var medeltida, låg inte långt från Kapellberget. Kyrkans utformning är i övrigt okänd.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING – Den murade kyrkan består av treskeppigt lån...

Läs mer i eget fönster

Staden Härnösand grundades 1585. Kyrkan ligger på en höjd i den östra centrala delen av staden, på Härnön, omgiven av stadshus, biskopsgård, det gamla Domkapitelhuset, Domkyrkoförsamlingens församlingshem och andra offentliga byggnader.

Den första stadskyrkan förmodas ha uppförts i slutet av 1500-talet. Den brändes av ryssarna 1721, men återinvigdes ett år senare. Dess norra mur ingår förmodligen i den nuvarande domkyrkans sydmur.

Domkyrkan, som byggdes av byggmästare Anders Magnus Atterberg, Stockholm, 1842-46, efter ritningar av Johan Adolf Hawerman, är placerad centralt på tomten. Det rör sig om en treskeppig långhuskyrka m...

Läs mer i eget fönster