Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Färgelanda kn, NYCKLEBYN 1:15 M.FL. RÄNNELANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3114-6.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÄNNELANDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Färgelanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NYCKLEBYN 1:15

RÄNNELANDA KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995: RÄNNELANDA
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 615, år 1900: 1063, år 1995: 243

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen i de södra dalbygderna med sprickdalar i ett kuperat skogslandskap. Kyrkan ligger för sig på en avgränsad höjd mellan odlade områden. Nordost om kyrkan, något högre belägen, står en brädfodrad, rödmålad klockstapel.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En träkyrka, av i övrigt okänd utformning, fanns troligen under medeltiden. Denna skall ha ombyggts 1726, obekant dock på vilket sätt. Ersatt med ny kyrka strax intill.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarand...

Läs mer i eget fönster
År 2013 - 2013 Ändring - Inhägnad, mur
Renovering av kyrkogårdsmur på Rännelanda kyrkogård.

Västarvet (Antikvarie)