Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, FRÖSLUNDA 4:1 FRÖSLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fröslunda kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRÖSLUNDA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

FRÖSLUNDA 4:1

Historik

Fröslunda lilla medeltidskyrka ligger ungefär en och en halv mil nordost om Enköping, på en skogbeväxt sluttning omgiven av ett kuperat slättlandskap.

Kyrkan är byggd av putsad natursten med tegel i gavlarnas rösten och består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat, fullbrett kor i öster. I norr står en vidbyggd sakristia och i söder ett vapenhus. Kyrkorummets och sakristians gavlar pryds av blinderingar. Ingången är förlagd till vapenhusets sydmur.

Troligen uppfördes kyrkan i slutet av 1400-talet. Vapenhuset tillfogades något senare, i början av följande sekel. Kyrkorummet har haft medeltida kryssvalv av tegel. Sannolikt...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan har en enkel planform bestående av ett rakslutet långhus, ett vapenhus mot söder och en sakristia mot norr. Eftersom kyrkan är byggd först under 1400-talets andra hälft har det förutsatts att den ersatt en tidigmedeltida föregångare på samma plats. Långhus och sakristia byggdes i ett sammanhang med murar i gråsten och tegel och gavelrösten i tegel med blinderingar. Vapenhuset är senare tillbyggt omkring år 1500.

År 1450 - 1500 Nybyggnad
Fröslunda kyrka byggs som en rektangulär, tornlös byggnad med sakristia mot norr. Den är byggd med murar av gråsten med portomfattningar och gavelrösten i tegel. Vapenhuset är senare tillbyggt omkring år 1500. Kyrkan ersatte en äldre kyrka belägen på samma plats.