Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, HÄRKEBERGA 15:1 HÄRKEBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1085W2528.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRKEBERGA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HÄRKEBERGA 15:1

Historik

Härkeberga kyrka är belägen på en ås i ett område rikt på fornlämningar. Väster om kyrkan finns en gammal komministergård som numera ägs av Nordiska museet.

Det är en medeltida salkyrka uppförd av gråsten. Planen är rektangulär med vidbyggd sakristia i norr samt vapenhus i söder. Långhus och kor samt sakristian är uppförda vid 1300-talets början. Vapenhuset tillkom mot slutet av 1400-talet, då även långhusets valv slogs. Fönstren har förändrats och förstorats, främst under 1700-talet. I det nordöstra hörnet finns en strävpelare med oklar tillkomsttid, dock före 1684.

Härkeberga kyrka är främst känd för sina rika kalkmålningar. V...

Läs mer i eget fönster

Härkeberga kyrka är en av Upplands mest kända kyrkor till följd av den ryktbarhet som interiören med Albertus Pictors målningar fått. Målningarna tillkom under slutet av 1400-talet när kyrkorummet hade försetts med nya tegelribbvalv.

Det rör sig om en medeltida salkyrka med vapenhus i söder och sakristia i norr som byggts i två etapper. Långhus, kor och sakristia är från början av 1300-talet. Vapenhus och valv är tillkomna i slutet av 1400-talet.

År 1300 - 1300 Nyanläggning
omkring 1300 Härkeberga kyrka uppförs som en salkyrka med långhus och sakristia. Interiören förses med trätunnvalv. I sakristian muras ett tunnvalv.
År 1670 - 1670 Nybyggnad
Ca 1670 Klockstapeln byggs med en öppen träkonstruktion med spånklädda stolpar.
År 1700 - 1700 Ändring
ca 1700 Klockstapelns öppna konstruktion byggs in och får en brädklädd fasad.
År 1870 - 1870 Rivning
Stigluckan i östra bogårdsmuren rivs.
År 1875 - 1875 Ändring
Västra stigluckan byggs om och får sitt nuvarande utseende. Värmekamin installeras i kyrkan, oklart vilket år.
År 1980 - 1980 Nybyggnad
Personalbyggnad uppförs väster om kyrkan
År 1985 - 1985 Ändring
Reparationsarbeten på klockstapeln.