Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 65:1 GÖTEBORGS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05-1616

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTEBORGS DOMKYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

INOM VALLGRAVEN 65:1

Historik

I den stadsplan som upprättades för Göteborg vid grundläggningen av staden reserverades en större tomt för stadens kyrka. Kvarteret delades upp så att en mindre del mot väster blev en skoltomt medan resten användes för kyrka och kyrkogård. Det har funnits en kyrkobyggnad på platsen sedan år 1621. Från mitten av 1600-talet användes kyrkoplanen som begravningsplats, men området utnyttjades också som betesplats för boskap. Efter den stora stadsbranden år 1721 planterades domkyrkoplanen med träd och fick därigenom parkkaraktär med en omgärdande kyrkomur av tegel. I muren fanns fem stigportar som var byggda av klinkers och täckta med bl...

Läs mer i eget fönster