Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, JÄRNBROTT 166:10 VÄSTRA FRÖLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA FRÖLUNDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

JÄRNBROTT 166:10

Historik

SOCKNEN

År 1800 beräknades socknens befolkning att ha uppgått till 1 386 personer. År 1875 nåddes en topp med 2 518 personer, men vid sekelskiftet 1900 hade siffran sjunkit till 1 826. Detta var direkt kopplat till emigrationen till Amerika då 200 personer från socknen sökte lyckan där.

Såväl jordbruk som fiske har under lång tid präglat trakten. Sillfiskeperioden mellan 1747 och 1808 skänkte välstånd till bygden, den efterföljande perioden blev ekonomiskt svår. Bygden drabbades dessutom av kolera 1834. Laga skifte genomfördes kring 1840.

År 1865, då den nuvarande kyrkan uppfördes, bodde ungefär 2 100 personer i Västra Frölund...

Läs mer i eget fönster