Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, PRÄSTBOL 1:2 SANNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3123-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANNE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PRÄSTBOL 1:2

Historik

FÖRSAMLING 1995: SANNE
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 531, år 1900: 971, år 1995: 232

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Platsen för den gamla kyrkan var strax söder om den befintliga. Sanne kyrka ligger tämligen högt mot en bergssida, något hundratal meter (ca 200 m) från Sannesjön. Tomten är plan och omgiven av lövträd. Till kyrkomiljön hör stallar, i öster. Kyrkan är belägen på fastigheten Prästebols ägor och i anslutning i sydost ligger enstaka gårdsbebyggelse samt ett ålderdomshem. Landskapet präglas av Lerdalsälvens dalgång som löper från länsgränsen i norr till Lersjön i sydväst. Dalgångsbygden omges av...

Läs mer i eget fönster