Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, PERSNÄS KYRKA 1:1 PERSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

persnäs1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PERSNÄS KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PERSNÄS KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Persnäs kyrka har en korsformig plan med kor i öster och torn i väster. Av den ursprungliga, medeltida klövsadelskyrkan kvarstår det välbevarade borgliknande västra tornet med välvda rum och murtrappor. Persnäs hör till de få öländska kyrkor som även har sitt tornkrön - en pyramidformad huv - intakt sedan medeltiden. 1857 tillbyggdes korskyrkan; kyrkan fick en för tiden ovanlig planform. (ursprungligen skulle klövsadelskyrkans båda torn behållas, men det östra tornet rasade då byggandet av den nya kyrkan påbörjats, och arbetet fortsattes enligt modifierade ritningar.) Ingångar genom de olika korsarm...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Redan den medeltida kyrkan som anlades under 1100-talets första hälft bör ha haft en
kyrkogård. På den första bevarade avbildningen, av Rhezelius från 1634, syns kyrkan,
kyrkogården och klockstapeln från söder. Kyrkogården utgjordes av en rektangulär yta som
främst var utlagd söder om kyrkan. Platsen omgärdades av någon form av mur. Klockstapeln
var placerad i sydvästra hörnet av kyrkogården. Ingångar med portar av trä fanns i den östra
och västra muren. Inne i och i anslutning till kyrkan fanns flera ålderdomliga gravvårdar från
1300-talet och framåt. En hel del av dessa användes som byggnadsmaterial nä...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning - Begravningsplats
Redan den medeltida kyrkan som anlades under 1100-talets första hälft bör ha haft en kyrkogård.
År 1600 - 1992 Ändring
För kyrkogårdens historia från 1600-talet fram till 1992 hänvisas till Kyrkogårdens historik samt till bifogad PDF.
År 1626 - 1626 Nybyggnad
På den första bevarade avbildningen, av Rhezelius från 1634, syns kyrkan, kyrkogården och klockstapeln från söder. Den klockstapel som syns på Rhezelius bild hade uppförts 1626. Den ersattes redan 1659 med en ny klockstapel på en ny plats.
År 1634 - 1634 Nyanläggning - Inhägnad
På den första bevarade avbildningen, av Rhezelius från 1634, syns kyrkan, kyrkogården och klockstapeln från söder. Kyrkogården utgjordes av en rektangulär yta som främst var utlagd söder om kyrkan. Platsen omgärdades av någon form av mur. Klockstapeln var placerad i sydvästra hörnet av kyrkogården. Ingångar med portar av trä fanns i den östra och västra muren.
År 1659 - 1659 Nybyggnad
den första bevarade avbildningen, av Rhezelius från 1634, syns kyrkan, kyrkogården och klockstapeln från söder. Den klockstapel som syns på Rhezelius bild hade uppförts 1626. Den ersattes redan 1659 med en ny klockstapel på en ny plats. Det förefaller som att den uppfördes längre norrut, utanför kyrkogården. När klockorna flyttats till västtornet togs klockstapeln ner 1785.