Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hultsfred kn, MÖRLUNDA 5:1 MÖRLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Mörlunda 038

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÖRLUNDA KYRKA (akt.), MÖRLUNDA KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Hultsfred

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

MÖRLUNDA 5:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - 1831 togs beslut om en ny kyrkobyggnad, som skulle ersätta den dåvarande stenkyrkan , uppförd 1612 på troligen äldre murar och utökad med en korsarm av trä 1734. 1839-40 uppfördes den nya kyrkan av länsbyggmästare Gustaf Rudwall runt den äldre kyrkan med en viss förskjutning åt öster. Byggmästaren Carl Robert Palmérs ritning från 1834 hade då omarbetats i flera versioner vid ÖIÄ av Jakob Wilhelm Gerss. Kyrkan blev invigd 10 september 1843 av biskop Johan Jakob Hedrén.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med rundad korvägg i väster, torn i öster och sakristia mitt på nordsidan. Ingångar...

Läs mer i eget fönster

Sockenbeskrivning
Namnet Mörlunda nämns första gången i skrift 1329 som Mørlunda. Socknens omfattning har flera gånger genomgått förändringar sedan medeltiden och fram till 1900-talet. Mindre avsöndringar har gjorts till grannsocknarna Döderhult, Kristdala och Fagerhult. Övriga grannsocknar är Tveta, Målilla, Högsby och Fågelfors. Mörlunda socken ligger på gränsen mellan låglands och höglandsområde. I området finns fynd från samtliga förhistoriska epoker. Genom socknen går Emådalen med god jorbruksmark. I övrigt är småsjöar och större skogsområden dominerande. Tillgången på skog har varit viktig för socknen och en grund för många m...

Läs mer i eget fönster