Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hultsfred kn, KYRKAN 1 M.FL. VIRSERUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Virserum 0020

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIRSERUMS KYRKOGÅRD (akt.), VIRSERUMS KYRKA (akt.)
Kalmar
Hultsfred

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

KYRKAN 1

VIRSERUM 8:102

Historik

Text saknas för närvarande

Sockenbeskrivning
Virserums socken ligger i sydvästra delen av Hultsfreds kommun och har medeltida ursprung med äldsta skriftliga belägg från 1278. Sockengränsen har förblivit oförändrad genom åren. Antalet fasta fornlämningar är litet medan antalet funna lösfynd från forntiden är rikligare. Av kulturhistoriskt intressanta platser i socknen kan nämnas det sk Dackeberget väster om Virserumssjön, där Nils Dacke under Dackefejden 1543 skall ha stått med sin här för att invänta de kungliga trupperna. Virserum hade redan på 1700-talet goda kommunikationer med sin placering i anslutning till flera viktiga vägar. När järnvägslinjen mellan...

Läs mer i eget fönster