Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, ARBY KYRKA 1:1 ARBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

arby2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ARBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Kalmar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ARBY KYRKA 1:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogårdens historik
En gedigen genomgång av Arby Kyrka och dess kyrkogård gjordes 1989 av Karin Andersson
och Otto Svennebring. Mycket av följande historik grundar sig på deras arbete.

Hur den medeltida kyrkogården och dess omgärdning såg ut är inte känt. Enligt räkenskaper
”uppfördes” en kyrkogårdsmur år 1599, troligen avsågs dock en lagning. Muren var uppförd
av sten och försedd med spåntak.

År 1662 omtalas att muren ”upprättades”, vilket även här borde hänvisa till en reparation.
Samma år upptogs i räkenskaperna en avgiftspost som avser 6 alnar av kyrkogårdsmuren utan
närmare angivande av åtgärd. I det skrivna källm...

Läs mer i eget fönster
År 1500 - 2006 Ändring
För kyrkogårdens historik se anläggningens historik samt bifogad PDF.