Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tierp kn, HÅLLNÄS 2:1 HÅLLNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hållnäs kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅLLNÄS KYRKA (akt.)
Uppsala
Tierp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÅLLNÄS 2:1

Historik

Troligt är att det funnits en kyrka i Hållnäs redan på 1200-talet. För detta talar den bevarade dopfunten, gotländsk Alatyp från 1200-talets mitt. 1724-1921 hade de Geer på Lövsta patronatsrätt över Hållnäs kyrka.

Kyrkan har latinsk korsplan och ett dominerande centraltorn med kupol, den är orienterad med koret i väster. En tresidig utbyggnad väster om koret rymmer sakristian.

Den äldre, medeltida kyrkans östra del bevarades och ingår nu i den östra korsarmen. Dessa murar härstammar från 1300- eller 1400-talet, valven slogs i början av 1500-talet. Förutom denna del uppfördes hela kyrkan 1851-54.

Utvändigt är kyrkan ett verk f...

Läs mer i eget fönster

Hållnäs kyrka uppfördes under senmedeltiden som en rektangulär gråstenskyrka med vapenhus i söder och sakristia i norr. En teckning av Johan Hadorph från 1683 visar hur den ursprungliga kyrkan såg ut. Det var den för Uppland vanliga senmedeltida kyrkotypen. Ett prostvisitationsprotokoll från 1850 meddelar att gavelröstenas övre delar var murade i tegel. Vidare uppges att kyrkan hade tre valvtravéer och att taket var spåntäckt.

År 1724 erhöll baron Charles de Geer på Lövstabruk patronatsrätt till Hållnäs kyrka. Detta innebar en skyldighet att stå för vård och underhåll av kyrkan. Patronatsrätten kom att kvarstå ända fram till år ...

Läs mer i eget fönster
År 1350 - 1550 Nyanläggning
Hållnäs kyrka byggs som en rektangulär salkyrka i gråsten, utan torn. Den finns avbildad på en teckning av Johan Hadorph från 1683.
År 1724 - 1724 Ändring
Baron Charles de Geer på Lövstabruk erhöll patronatsrätt över kyrkan. Det innebar bl.a. byggnads- och underhållsskyldighet för kyrkan. Före 1741 lät de Geer bygga en läktare i kyrkan.
År 1740 - 1749 Nybyggnad
På 1740-talet byggs även klockstapel på kyrkogårdens sydöstra hörn. Den byggs av byggmästaren på Lövstabruk.
År 1850 - 1850 Rivning
Klockstapeln rivs.
År 1864 - 1864 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1921 - 1921 Ändring
Patronatsrätten upphör och församlingen får själv stå för underhållet.
År 1992 - 1992 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen ger tillstånd till anläggande av minneslund på kyrkogården enligt förslag upprättat av Lennart Lundqvist landskapsarkitektkontor AB.

Lennart Lundqvist (Landskapsarkitekt)

År 1994 - 1994 Ändring
Länsstyrelsen ger tillstånd till ombyggnad av bårhuset på kyrkogården.
År 1999 - 1999 Ändring
Länsstyrelsen ger tillstånd till att grusgången från södra kyrkogårdsentrén plattsätts.