Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nybro kn, MADESJÖ KYRKA 1:2 MADESJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Madesjökkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MADESJÖ KYRKA (akt.)
Kalmar
Nybro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MADESJÖ KYRKA 1:2

Historik

Text saknas för närvarande

Söder om den träkyrka som fanns i Madesjö före 1753 ska socknens kyrkogård ha legat.
Träkyrkan ska ha legat på samma plats som dagens kyrka vilket gör det troligt att kvarteren C
och D är de äldsta delarna av Madesjö kyrkogård. Om denna kyrkogård vet vi att den var
omgärdad av en mur. Denna mur renoverades 1744 och ska då ha varit 116 famnar lång. Den
var lagd av sten och täckt med kalkstrukna brädor. Vid biskopsvisitationen 1699 förordades
att de döda skulle begravas på kyrkogården och inte i kyrkan. Seden att begrava i kyrkan
dröjde dock kvar. År 1761, när den nya kyrkan i Madesjö varit i bruk en tid, beslutades att
gravsät...

Läs mer i eget fönster