Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malå kn, KYRKAN 3 MALÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1059-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MALÅ KYRKA (akt.)
Västerbotten
Malå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKAN 3

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Malå kyrka i Malå by uppfördes som kapell 1851-52. Den är en långhuskyrka med vidbyggd sakristia öster om koret och ett torn i väster med åttkantig överbyggnad. Endast tornet fick panel från början, övriga delar panelades 1880. Exteriören uppvisar en rikt varierad panelarkitektur. Huvudingången i väster med kraftiga kolonner och tympanongavel har Skellefteå landskyrka som förebild. Innertaket är ett tryckt tunnvalv, indelat i rutor genom påspikade lister. Väggarna indelas av höga halvkolonner. Altartavlan från 1856 av Albert Blombergsson är en kopia av Fredrik Westins altartavla från 1823 i Kungshol...

Läs mer i eget fönster

Avståndet till sockenkyrkan i Arvidsjaur var långt och under 1800-talet blev behovet av en egen kyrka allt större för den växande befolkningen i trakten runt Malå. År 1848 gav domkapitlet tillstånd att uppföra ett kapell, och detta byggdes 1850–52. Malå blev kapellförsamling under Arvidsjaur 1862 och eget pastorat 1880. Kapellets tillkomst innebar större självständighet, och sedan vägen till Norsjö byggts på 1870-talet bröts banden med Arvidsjaur allt mer medan kontakten med Norsjö och kustlandet utökades. Vägen och kapellet gjorde Malå till en viktig handels- och samlingsplats i området.

År 1850 - 1852 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes av timmer efter ritningar av byggmästare G. Svensson, Skellefteå. Kyrkan invigdes 1852. Predikstol snidad av Nils Sjulsson i Brunnäs och Per Erik Lundmark i Brännträsk. Långhuset saknade panel t o m 1887/1888.

G Svensson (Byggmästare)

År 1896 - 1896 Ändring
Likbod uppförd i anslutning till den då befintliga vedboden.
År 1934 - 1939 Ändring
Begravningskapell uppfört i trä på nya kyrkogården, efter ritningar av byggmästare L. H. Lundell, Sandfors från1934.

L H Lundell (Byggmästare)

År 1947 - 1947 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av nya kyrkogården åt nordväst (Skogskyrkogården, förslag från Mellansvenska Trädgårdsanläggningsbyrån, Örebro, 1945).
År 1950 - 1951 Ändring
Likboden från 1896 på gamla kyrkogården revs. *Begravningskapell på gamla kyrkogården. Ritningar av arkitekt Kjell Wretling 1946 (uppfört ett 20-tal meter norr om den gamla likboden).

Kjell Wretling (Arkitekt)

År 1960 - 1969 Ändring - Begravningsplats
Omläggning av grusgravar med häckomgärdning till gräsgravar på gamla kyrkogården. Alla grusgravar borttogs därmed. Även grusgångar omlagda till gräsmatta.
År 1965 - 1965 Rivning
Rivning av gravkapellet på nya kyrkogården (uppförd 1934). Kapellet hade kommit ur bruk då ett nytt gravkapell uppförts i kyrkans närhet i början av 1950-talet.
År 1967 - 1968 Nyanläggning - Inhägnad, staket
Komplettering av stenmur kring kyrkan (stödmuren i nordväst?). Nytt staket av smidesjärn vid kyrkogårdens östra sida mot parkgatan.
År 1970 - 1970 Ändring - Begravningsplats
*Ordnande av kyrkogård (nya, skogskyrkogården), efter förslag från 1969, bl a omlades en del grusgångar till gräsmatta. *Personal- och förrådsbyggnad (ekonomibyggnad) uppfördes på Skogskyrkogården efter förslag av arkitekt Erling Ignberg, Malåträsk, från 1965 (befintligt förrådshus var i fallfärdigt skick). *Parkeringsplatser vid kyrkogården.

Erling Ignberg (Arkitekt)

År 1979 - 1980 Ändring
Garage med förråd samt staket kring ekonomigård och parkering på nya begravningsplatsen (skogskyrkogården).
År 1983 - 1983 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av nya kyrkogården (skogskyrkogården) åt nordväst samt inhägnad av hela kyrkogårdsområdet med trästaket med granitstolpar. Den tidigare omgärdande granhäcken borttogs (VAB).
År 1999 - 1999 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anlagd på gamla kyrkogårdens nordöstra del, på öppen yta mellan kyrkan och staket som omger kyrkogården (VAB, Eva Henriksson). Mindre träd skulle planteras.