Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sorsele kn, KYRKAN 1 SORSELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1035-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SORSELE KYRKA (akt.)
Västerbotten
Sorsele

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKAN 1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Sorsele kyrka är belägen på ett näs vid Vindelälven och på platsen för tidigare kyrkor uppförda 1677 respektive 1744. Nuvarande kyrkan uppfördes 1859-60 efter ritningar av Ludvig Hedin och enligt traditionen av byggmästaren Johan Petter Lundberg från Teg. Kyrkan är en av de bäst bevarade i övre Norrland från nyklassicismens tid. Det är en treskeppig hallkyrka av panelklätt resvirke med västtorn och tillbyggd, polygonal sakristia i öster. Fasaderna uppvisar en rik panelarkitektur med fältindelning och lister. Kor och långhus med det förhöjda mittskeppet står under sadeltak. Även interiören är panelkl...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans tidiga historia i Sorsele sammanfaller med kolonisationen av området, som inleddes med lappmarksplakatet 1673. Året efter kom den första komministern, Henrik Lyckselius, till Gillesnuole, som i huvudsak blev en samisk kyrkplats. Omkring 1677 flyttade Lyckselius permanent till Sorseleholmen och hans nybygge på prästbordet blev förmodligen början till dagens tätort Sorsele. Han byggde även en predikostuga, som ersattes av ett litet enkelt fyrkantigt kapell 1693 och av en något större men fortfarande mycket enkel kyrka 1744. Sorsele förblev kapellförsamling under Lycksele fram till 1821. Den gamla kyrkan var i dåligt skick och ...

Läs mer i eget fönster
År 1859 - 1859 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes efter ark. Ludvig Hedins ritningar från 1857. Treskeppig långhuskyrka av resvirke. Västtorn och polygonal sakristia. Tredingstak i mittskeppet.

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården (ritning av länsarkitektkontoret 1938)
År 1944 - 1944 Nybyggnad
Bårhus vid kyrkan ritat av skogsmästaren John Ågren 1942, godkänt av Byggnadsstyrelsen med anmärkningen att en trappa skulle leda ner till källaringången. Taket skulle täckas med spån av samma utförande som kyrkan.
År 1950 - 1951 Nyanläggning - Begravningsplats
*Anläggande av skogskyrkogård på andra sidan Vindelälven, enligt förslag av skogsmästaren John Ågren, godkänt av Byggnadsstyrelsen. *Bårhus planerat på den nyanlagda skogskyrkogården, enligt skiss från Byggnadsstyrelsen.
År 1977 - 1977 Nybyggnad
Ny ekonomibyggnad på kyrkogården på samma plats som den gamla.