Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Storuman kn, ÅSKILJE 2:85 ÅSKILJE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1045-7.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅSKILJE KYRKA (akt.)
Västerbotten
Storuman

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅSKILJE 2:85

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Åskilje kyrka är uppförd av trä 1928 av byggmästaren Valdemar Strömberg efter Anders Rolands ritningar. Planen är rektangulär med smalare kor och torn i väster, samt en utskjutande sakristia. Tornet uppfördes 1936 efter ritningar från Byggnadsstyrelsen. Fasaderna är klädda med stående träpanel. Sadeltaket är täckt med lertegel. Kyrkorummets träpanelade tak är spegelvälvt över mitten och dekorerat med listverk. Väggarnas träpanel är marmorerad.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1997

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Stommen är av trä. Planen är rektangulär me...

Läs mer i eget fönster

Åskilje by, vid E12:an mellan Lycksele och Storuman (45 km sydost om Storuman), ligger som ortnamnet antyder vid den plats där två älvar möts. Här rinner Juktån ner i Umeälven. Dessa goda fiskevatten nyttjades av Granöbönderna redan på 1600-talet. Vid Linnés lappländska resa 1732 var det på myrmarkerna i dessa trakter han gav upp och vände, för att sedan beskriva det som värre än helvetet. Men norrlänningar är måhända av ett starkare virke, och första nybygget insynades 1754. Folkmängden ökade sedan sakta men säkert fram till 1920-talet, när byn upplevde ett uppsving i och med att järn-vägen mellan Hällnäs och Storuman (dvs. mellan ...

Läs mer i eget fönster
År 1928 - 1928 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekt Anders Roland (uppförd efter samma ritningar som Umnäs kyrka).

Anders Roland (Arkitekt)

År 1936 - 1936 Ändring
*Tornbyggnad uppförd i likhet med Umnäs. Samma ritningar användes. Planerad klockstapel till kyrkan 1934. *Anläggande av kyrkogård kring Åskilje kapell.
År 1960 - 1960 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården åt öster aktuellt. Ritning skulle sändas in till Byggnadsstyrelsen.