Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kumla kn, HULT 1:12 SANKT OLOFS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

1 St Olofs kapell, västra sidan.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S:T OLOFS KAPELL (akt.), SANKT OLOFS KAPELL (akt.)
Örebro
Kumla

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

HULT 1:12

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Litet träkapell med fristående klockstapel vid landsvägskanten. Separat utbyggt vapenhus och sakristia. Branta sadeltak. Interiören med målad träpanel, stående liksom den utvändiga. Kyrkorummets tak välvt med längsgående panel. Fasta bänkkvarter. Koret endast avskilt genom ett stegs golvförskjutning.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990