Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gnesta kn, FRUSTUNA KYRKA 1:1 M.FL. FRUSTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3252-018.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRUSTUNA KYRKA (akt.)
Södermanland
Gnesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Rättsväsende - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRUSTUNA KYRKA 1:1

FRÖNÄS 1:11

Historik

FÖRSAMLING 1995 - FRUSTUNA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1035, år 1900: 2658, år 1995: 6160

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Sammanslagen med Kattnäs 1959 (Frustuna Kattnäs församling).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger på sörmländska sjöplatån. Kyrkan, som ingår i ett riksintresseområde tillsammans med omkringliggande byar och säterier, ligger ovanför Frösjön, strax norr om Gnesta, i ett gränsområde mellan skog och odlad mark.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - I: Medeltida stenkyrka uppförd under 1100-talets senare del med långhus, smalare kor och ett västtorn som möjligen byggts något senare....

Läs mer i eget fönster
År 1968 - Okänt Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt öster

Lena Lindholm (Landskapsarkitekt)

Frustuna kyrka. Sörmländska kyrkor 35, 1985 (Publikation)

År 1972 - 1972 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades

Frustuna kyrka. Sörmländska kyrkor 35, 1985 (Publikation)

År 1990 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Begravningsplatsen förtätades för att skapa plats för nya urngravar. Samtliga mindre granar på begravningsplatsen togs bort

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1999 - 1999 Ändring
Gångarna mellan parkeringsplatsen och gravkapellet asfalterades

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2003 - Okänt Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)