Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, BÄLINGE KYRKA 1:1 M.FL. BÄLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D11-002.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÄLINGE KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

BÄLINGE KYRKA 1:1

BÄLINGE-OPPEBY 1:3

Historik

FÖRSAMLING 1995 – TYSTBERGA-BÄLINGE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1072, år 1900: 1239, år 1995: 295

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Befolkningstalen avser Bälinge.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger vid kusten mellan Trosa och Nyköping. Kyrkan ligger på en skogshöjd i ett sprickdalslandskap. Till prästgården sydväst om kyrkan leder en allé.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Bälinge stenkyrka har en sammansatt planform, som är resultat av om- och tillbyggnader i flera etapper. Kärnan i den befintliga byggnaden utgörs av ett rektangulärt långhus, som alltjämt kvarstår från den äldsta stenkyrkan,...

Läs mer i eget fönster
År 1815 - 1815 Rivning
Ett par säkerligen medeltida stigluckor revs och ersattes av tegelmurade grindstolpar.

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1902 - 1902 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot öster.

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1930 - 1930 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades ytterligare. Efter förslag från länsträdgårdsmästare Karl E Axelsson.

Karl E Axelsson (Trädgårdsarkitekt)

År 1952 - 1952 Nyanläggning - Väg
En ny körväg anlades fram till bisättningskällaren, då en öppning i muren togs upp.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1992 - 1992 Teknisk installation - El
Belysning sattes upp på kyrkogården.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)