Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trosa kn, KYRKAN 10 TROSA STAD KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3280-009.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TROSA STADS KYRKA (akt.), TROSA STAD KYRKA (akt.), TROSA STADSKYRKA (akt.)
Södermanland
Trosa

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKAN 10

Historik

historik saknas för närvarande

År 1784 - 1784 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Stenmur murades runt kyrkogården.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1800 - 1850 Ändring
Kyrkogårdens södra del fylldes ut. Trästaket och trädkrans anlades. Bogårdsmuren lagades.

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1826 - 1826 Nyanläggning - Inhägnad, staket
Staket byggdes från sakristiehörnet till klockstapeln och grinden på västra sidan reparerades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1897 - 1897 Ändring - Begravningsplats
Grindstolparna i väster tillkom.

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1968 - 1968 Ändring - Begravningsplats
Nya kyrkogårdsgrindar tillverkades. Samtidigt breddades lilla ingången vid Västra Långgatan, där också nya grindstolpar sattes upp.

Martin Ohlson, Västerljung (Konstruktör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1981 - 1981 Nyanläggning - Gång
Nya gångvägar av asfalt anlades.

Gunnar Redelius (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1982 - 1982 Nyanläggning - Minneslund
Minneslunden anlades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring
En smidesskulptur sattes upp i minneslunden, föreställande Fågel Fenix.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2009 - 2009 Nyanläggning
Schaktningsarbeten för nedläggning av värmekulvert utfördes.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)