Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trosa kn, VAGNHÄRADS KYRKA 1:1 VAGNHÄRADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3250-009.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VAGNHÄRADS KYRKA (akt.)
Södermanland
Trosa

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VAGNHÄRADS KYRKA 1:1

Historik

Text saknas för närvarande

År 1948 - 1948 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades. Ett gravkapell uppfördes.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1984 - 1984 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anlades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2004 - 2004 Ändring - Gallring av träd
Genomförande av trädvårdsåtgärder. Fem träd fälldes och underhållsbeskärning, kronlyft mm gjordes på övriga träd.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2009 - 2009 Ändring
Schaktningsarbeten för nedläggning av värmekulvert utfördes.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)