Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, TENSTA 2:1 TENSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0104232

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TENSTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TENSTA 2:1

Historik

Tensta kyrka, en av landets märkligare sockenkyrkor, är belägen på Uppsalaslättens norra del, där den börjar övergå i mer kuperad skogstrakt. Fyra kilometer öster om kyrkan ligger Salsta slott. Det har antagits att ägarna till Salsta byggt kyrkan. Gårdens ägare Bengt Jönsson var med största sannolikhet kyrkans patronus under 1400- talet.

Den medeltida, högresta tegelkyrkan har rektangulärt långhus och smalare tresidigt kor. Sakristian, på korets nordsida, består av två rum. Vapenhus är tillfogat i söder. Den relativt oförändrade exteriören visar prov på gotisk tegelarkitektur av unikt slag för en svensk landskyrka. Fasaderna är ri...

Läs mer i eget fönster

Tensta kyrka har omtalats som en av de märkligaste medeltidskyrkorna i Sverige, både vad arkitektur och målningar beträffar. Det har antagits att den ovanligt stora och påkostade kyrkan har bekostats av en person ur högfrälset, troligtvis av ägaren till det närliggande Salsta. Kyrkan är i stort sett oförändrad sedan senmedeltiden. Enligt Ann Catherine Bonnier är långhus, kor och sakristia uppförda samtidigt någon gång under slutet av 1200-talet. Vapenhuset har byggts till på 1300-talet. Gunnar Redelius har framfört att kyrkan byggts först omkring 1340 och att sakristian är byggd på 1430-talet samtidigt som kyrkvalven slogs. Han mena...

Läs mer i eget fönster
År 1250 - 1300 Nyanläggning
Tensta kyrka uppförs.
År 1340 - 1340 Nyanläggning
Tensta kyrka uppförs omkring 1340 enligt Gunnar Redelius
År 1790 - 1799 Ändring
Grindstolparna i söder med tillhörande järngrind tillkom. De ersatte en medeltida stiglucka.
År 1966 - 1967 Ändring - Begravningsplats
Grindstolparna i kyrkogårdsmuren reparerades och försågs med ny plåtavtäckning. Alléträden mellan kyrkogårdsmuren och vapenhuset avlägsnas. Träd runt klockstapeln fälls.
År 1988 - 1988 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen godkänner förslag till kyrkogårdsutvidgning och anläggande av minneslund.