Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlshamn kn, ASARUM 1:2 ASARUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1754-3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASARUMS KYRKA (akt.)
Blekinge
Karlshamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ASARUM 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan har fått sin nuvarande utformning genom flera om- och tillbyggnader. Den medeltida kyrkan tillbyggdes 1697-1706 med en korsarm i norr av murmästare Johan Pfeifer. 1749-50 tillkom en motsvarande korsarm i söder, uppförd av murmästare Remsell och snickaren Jean Hindrich Danial. 1797-1800 revs återstoden av den medeltida kyrkan och byggnaden fick sin nuvarande plan efter ritningar från 1788 av Jöns Lundsten i Karlshamn, omarbetade av Gustav Pfeffer. Som byggmästare omtalas Ludvig Dymling. Sakristian tillbyggdes 1868.

PLAN OCH MATERIAL - Grekisk korsfrom med utbyggd femsidig sakristia i ...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - ASARUM

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 4398, år 1900: 8429, år 1995: 10894

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Karlshamn utbruten 1664. Ringamåla utbruten 1883.

LÄGE OCH OMGIVNING - Asarums kyrka är belägen mitt i Asarums gamla samhälle omedelbart öster om järnvägen, ca fyra kilometer norr om Karlshamn. Prästgården är belägen 300 m nordväst om kyrkan, i anslutning till begravningsplatsen, på andra sidan järnvägen. Här är även församlingshemmet beläget. En klockstapel står på en höjd sydväst om kyrkplatsen, tidigast omnämnd 1665 och strax söder om denna finns ett modernt ”Kyrkohus”. Hela miljön omges sommartid av l...

Läs mer i eget fönster

Asarums kyrka och kyrkogårdhar varit socknens kyrkplats sedan tidig medeltid.


Källor och litteratur, ett urval
Underhållsplan för Asarums kyrka 2007-09-18, Wikerstål Arkitekter AB, Helsingborg.
Kyrkobyggnader 1760-1860, Del 1 Skåne och Blekinge. Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 1989
Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet, 2008
Blekinge. Landskapets kyrkor. 2002 (red. Mariann Ullén). Sockenkyrkoprojektets landskapsrapporter, Riksantikvarieämbetet
Sveriges Kyrkor. Konsthistoriskt inventarium, Blekinge, band II Bräkne härad och Listers härad, Wi...

Läs mer i eget fönster