Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, LOFTA KYRKA 1:1 LOFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2630-003.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOFTA KYRKA (akt.), LOFTA KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LOFTA KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - LOFTA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 2160, 1900: 2938, 1995: 566

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Loftahammar utbruten 1609. Del utbruten till Överum 1931.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan har ett högt och avskilt läge på bergsträckning i odlingslandskapet. Vid kyrkan finns en äldre skolbyggnad samt lärarbostad. Prästgården Stengårdsnäs är belägen 2 km söder om kyrkan. Landskapet är tämligen öppet och med låg relief. Lofta ligger nordväst om Västervik.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den raserade medeltidskyrkan var sannolikt ...

Läs mer i eget fönster

Lofta socken ligger nordväst om Västervik och har medeltida ursprung. Sockengränsen har dock förändrats genom åren. Loftahammar blev utbrutet 1609 och nästan en tredjedel av ytan övergick till Överums socken 1931. Lofta socken har en rik fornlämningsbild med lämningar från alla delar av den förhistoriska perioden. Tydligast är kanske bronsålderns rösen i landskapet samt de fantasieggande hällristningarna som förekommer rikligt i socknen. Några finns alldeles i närheten av kyrkan. Större gravfält finns även från järnåldern. Jordbruk och boskapsskötsel har under lång tid varit de viktigaste näringarna. En stor del av socknen ingår i o...

Läs mer i eget fönster