Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, ÄRENTUNA 3:1 ÄRENTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ärentuna kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄRENTUNA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÄRENTUNA 3:1

Historik

Ärentuna kyrka är belägen i Uppsalaslättens norra utkant. En av kyrkogårdens två medeltida stigluckor, den östra, finns bevarad.

Kyrkan är uppförd av gråsten, rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor. Sakristian är vidbyggd på korets norra sida, vapenhuset på långhusets södra sida. Gavelröstena är rikt dekorerade med blinderingar. Vapenhuset är försett med ursprungliga, ornerade vindskivor.

Långhus och kor uppfördes under folkungatid, 1250-1350, omfattningen till ett spetsbågigt korfönster finns bevarat. Kyrkans ursprungliga, bemålade treklövervalv finns nu i Statens historiska museum. Sakristian byggdes senare under mede...

Läs mer i eget fönster

Ärentuna kyrka är byggd omkring år 1300. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus och ett smalare, rakslutet kor. Söder om långhuset finns ett vapenhus och norr om koret ligger sakristian. Kyrkan har branta spåntäckta takfall. På avbildningar från 1600-talet ses en takryttare på långhuset. Takryttaren revs 1743. Kyrkan är byggd i gråsten med gavelrösten av tegel. Vapenhuset och sydportalen är beläget ovanligt långt åt öster. Gavelröstena på långhus, kor och vapenhus är försedda med vitputsade blinderingsnischer. Porten i vapenhuset har en spetsbågig omfattning i tre raka språng och en tjärad, panelad dörr. Vapenhuset har bevarat me...

Läs mer i eget fönster
År 1250 - 1300 Nyanläggning
Ärentuna kyrka byggs med långhus, smalare kor och sakristia. Byggnadsmaterialet är gråsten och tegel. Ett treklöverbladsformat trävalv byggdes i långhuset medan koret försågs med tegelvalv.
År 1980 - 1980 Nybyggnad
Församlingen söker bygglov för ny ekonomibyggnad.