Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, ODENSVI PRÄSTGÅRD 2:1 ODENSVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Odensvi 0184

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ODENSVI KYRKOGÅRD (akt.), ODENSVI KYRKA (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ODENSVI PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1774-76 av murmästaren Jonas Zachrisson och byggmästaren Eric Ek(e)lund. Som förebild användes närmast Döderhults kyrka, tidigare uppförd av dessa. Den nya kyrkan ersatte en medeltida stenkyrka med tillbyggnader av trä, vilken låg ungefär på samma plats. Kyrkan invigd 6 juli 1778.

PLAN OCH MATERIAL - Ett relativt brett rektangulärt kyrkorum med tresidigt avslutat kor o öster, torn i väster och sakristia på nordsidan. Ingång genom tornet från väster samt två ingångar, symmetriskt placerade på sydfasaden. Separat ingång till sakristian från öster. Under koret ett gravkor byggt för lagm...

Läs mer i eget fönster

Sockenbeskrivning
Odensvi socken ligger i det nordvästra hörnet av Tjust härad ungefär 20 km väster om Gamleby. Socknen är medeltida och benämns i skrift 1355 som Odenswij. Det fornnordiskt klingande namnet är sammansatt av guden Odens namn och ordet ”vi” som betyder helig plats eller offerplats. I socknen finns ca 400 kända fornlämningar som bl a omfattar ett flertal järnåldersgravfält och rester av ett par fornborgar. Landskapet är kuperat och med mycket skog och med odlingsmarker främst belägna i dalgångarna. Skogs- och jordbruk var länge dominerande näringar, men här fanns även bl a sågverk, cementgjuteri, snickerifabrik och me...

Läs mer i eget fönster