Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härjedalen kn, LJUSNEDAL 1:87 LJUSNEDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSV-2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUSNEDALS KYRKA (akt.)
Jämtland
Härjedalen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

LJUSNEDAL 1:87

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - LJUSNEDAL

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 344, 1900: 372, 1995: 414

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Bruksförsamling bildad 1680. Den kallades fram till 1757 Mässlinge och blev annexförsamling 1922.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i en sluttning centralt i det bebyggda området och i en miljö med kulturvärden av riksintresse. Den uppfördes för Ljusnedals bruk, grundat 1686. Av den bruksbebyggelse, som tidigare anslöt till kyrkan, återstår spridda rester och ruiner. Intill kyrkan står idag nya bostadshus, ett värdshus och gamla prästgården, s...

Läs mer i eget fönster

Bruksförsamlingen i Ljusnedal bildades 1680 men den första kyrkobyggnaden uppfördes 1756-57 av Anders Göransson Killberg. Fram till dess hade en stuga använts som gudstjänstlokal. Kyrkogården anlades 1750 och var i bruk till 1905. Den är placerad öster om kyrkan och är idag gräsbevuxen och omges delvis av ett vitt staket och stödmurar. Det finns några gravvårdar bevarade öster och söder om kyrkan. En stor sten bakom sakristian sägs stå där den gamla kyrkans kor låg.


Den nuvarande kyrkobyggnaden i trä uppfördes 1797 av bruksbyggmästaren Johan Fransman från Särvsjö på samma plats som den första kyrkan. Den består av ett långhus ...

Läs mer i eget fönster
År 1750 - 1905 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogården anlades 1750 och var i bruk till 1905. Den är placerad öster om kyrkan och är idag gräsbevuxen och omges delvis av ett vitt staket och stödmurar. Det finns några gravvårdar bevarade öster och söder om kyrkan
År 1756 - 1757 Nybyggnad
Bruksförsamlingen i Ljusnedal bildades 1680 men den första kyrkobyggnaden uppfördes 1756-57 av Anders Göransson Killberg. Fram till dess hade en stuga använts som gudstjänstlokal.

Anders Göransson Killberg (Byggmästare)