Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömsund kn, ALANÄSET 1:180 ALANÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960905/112

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALANÄS KYRKA (akt.)
Jämtland
Strömsund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALANÄSET 1:180

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - ALANÄS

BEFOLKNINGSTAL -1805: 149, 1900: 1534, 1995: 554

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapellförsamling 1808 under Hammerdal och självständig annexförsamling 1873. Befolkningstal 1805: värdet avser år 1810. År 1805 hade Alanäs och Ström tillsammans 832 inv.

LÄGE OCH OMGIVNING - Alanäs är beläget inom urbergsområdet i landskapets nordöstra del. Kyrkan ligger på ett näs i Flåsjön i urbergsområdet väster om Storsjön. Kyrkplatsen med omgivande bybebyggelse utgör centrum i bygden och har klassats som riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: belägen ...

Läs mer i eget fönster

Den första kyrkan i Alanäs uppfördes 1806 en bit söder om den nuvarande kyrkan. Den uppfördes troligen av Eric Nilsson ifrån Dorotea och bestod av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat korparti i väster och vidbyggd sakristia vid västgaveln. 1839 försågs kyrkan med ett torn i öster. Kyrkobyggnaden hade ett nyklassicistiskt formspråk med de typiska inslagen som låg lanterninhuv och en interiör som präglades av altaruppsatsens skenperspektiv och snidade kors med törnekrona. Altarväggens skenperspektiv var målat av Jonas Löfvenberg. Exteriört var kyrkan klädd med panel.

När arbetena med byggnationen av den nya kyrkan började n...

Läs mer i eget fönster
År 1806 - 1806 Nybyggnad
Den första kyrkan i Alanäs uppfördes 1806 en bit söder om den nuvarande kyrkan. Den uppfördes troligen av Eric Nilsson ifrån Dorotea och bestod av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat korparti i väster och vidbyggd sakristia vid västgaveln. 1839 försågs kyrkan med ett torn i öster. Kyrkobyggnaden hade ett nyklassicistiskt formspråk med de typiska inslagen som låg lanterninhuv och en interiör som präglades av altaruppsatsens skenperspektiv och snidade kors med törnekrona. Altarväggens skenperspektiv var målat av Jonas Löfvenberg. Exteriört var kyrkan klädd med panel.
År 1930 - 1930 Rivning
När arbetena med byggnationen av den nya kyrkan började närma sig sitt slut ansökte församlingen 1927 hos bl. a. Vitterhets- historie och antikvitetsakademien om att få riva sin gamla kyrka. Akademien ansåg att ett förslag där tornets nedre del bevarades och inreddes som gravkor var det bästa alternativet men motsatte sig samtidigt inte en total rivning av kyrkan. 1928 stod den nya kyrkan färdig och två år senare, 1930 revs den gamla kyrkan med undantag av tornets nedre del.