Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömsund kn, STRÖMSUND 2:21 STRÖMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4272-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÖMS KYRKA (akt.)
Jämtland
Strömsund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STRÖMSUND 2:21

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - STRÖM

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 703, 1900: 4573, 1995: 6152

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Befolkningstal 1805: värdet avser år 1810. År 1805 hade Alanäs och Ström tillsammans 832 inv.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i den nordöstra delen av landskapet i utkanten av Strömsunds tätortsbebyggelse nära stranden till Ströms Vattudal. Den gamla kyrkans plats är markerad med en rest sten. Inom socknen finns också Hillsands kapell som uppfördes av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 1931 för Fridhems barnhem och övertogs av Ströms för...

Läs mer i eget fönster

Ströms kyrka är en fint proportionerad kyrkobyggnad av nyklassisk typ med lanterninkrönt torn i väster och smalare sakristia i det rektangulära långhusets förlängning. Det kom att dröja lång tid, drygt 30 år från beslutet att ersätta den medeltida tornlösa salkyrkan med en ny, innan det nya stora templet invigdes 1847. Stiftsbyggmästaren Simon Geting anlitades för arbetet och presenterade ritningar som genomgick en försiktig revidering av den framstående arkitekten Carl Gustaf Blom Carlsson vid Överintendentsämbetet. Geting lade grunden 1823 men först 1845 restes murarna av gesällen Frans Agathon Lindstein och för timmerarbetet svar...

Läs mer i eget fönster