Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, OLDBERG 1:7 NÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4128-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄS KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OLDBERG 1:7

Historik

FÖRSAMLING 1995 - NÄS

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 511, 1900: 1192, 1995: 886

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på ett näs i den norra delen av sjön Näkten i kambrosilurbygden sydost om Storsjön. Kyrkomiljön med kyrkstallar och sockenstuga utgör en del av Storsjöbygdens riksintresseområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den ursprungligen medeltida stenkyrkan som kraftigt utvidgats på 1700- och 1800-talen, består av långhus med tresidigt avslutat korparti i öster, sakristia i norr och västtorn med vapenhus i bottenvåningen. Kyrkans byggnadshistoria är något ok...

Läs mer i eget fönster

Näs kyrka började byggas under medeltiden och har under århundradena genomgått ett flertal förändringar. Under 1500-talet vidgades långhuset mot väster. 1762-1772 vidgades långhuset mot öster och avslutades med ett tresidigt kor och nuvarande sakristia ersatte en äldre sakristia. Läktare byggdes och nya fönster togs upp. Arbetena utfördes under ledning av byggmästare Pehr Olofsson från Dillne. Stiftets överbyggmästare Simon Geting svarade troligen för utformningen. I samband med dessa arbeten fick kyrkan en rokokoinredning i tidens ideal. 1818 byggdes tornet till under ledning av byggmästare Jonas Åhlström. Under 1900-talets första ...

Läs mer i eget fönster