Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Avesta kn, BY PROSTGÅRD 2:1 BY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

by2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BY KYRKA (akt.)
Dalarna
Avesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

BY PROSTGÅRD 2:1

Historik

Bygden kring By kyrka koloniserades tidigt, vilket styrks av talrika fynd och lämningar från stenåldern. Länge utgjorde åsen en viktig förbindelse mellan Mälardalen och Dalarna. Kring åsen och sjösystemet utbreder sig ett bördigt odlingslandskap men i bygdens utveckling har också järnhanteringen spelat en betydande roll.

Bys nuvarande kyrka är troligen den fjärde på platsen. Det strategiska läget vid den uråldriga och viktiga vägförbindelse som utnyttjade Badelundaåsen skapade tidigt förutsättningar för fast bebyggelse. Det spekuleras kring förekomsten av ett träkapell redan på 1100-talet (Lannergård, 1967). Denna första kyrkobyg...

Läs mer i eget fönster

Medeltida socken. Den första kyrkan i By skall enligt obekräftad tradition ha varit uppförd av trä på den nuvarande Kapelltomten. På samma plats har emellertid rester en av en medeltida stenkyrka påträffats. Den nuvarande kyrkplatsen togs sannolikt i anspråk under senmedeltiden.

I: På Kapelltomten uppmättes 1869 grundmurar efter en stenkyrka med måtten 28 x 50 fot. En begränsad arkeologisk undersökning företogs på platsen 1967. Raserad, troligen redan under senmedeltiden, när ny kyrka uppfördes på annan plats.

Den nuvarande stenkyrkan består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i öster samt västtorn...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Ett första träkapell uppförs strax väster om nuvarande kyrka, på den s.k. Kapellunden
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Träkapellet ersätts av mindre stenkyrka som uppförs på samma plats. 1869 avslöjade uppmätningar av grunden att kyrkan var 28 x 50 fot.
År 1400 - 1459 Nybyggnad
En ny och större stenkyrka uppförs på nuvarande kyrkans plats (rivs 1793)
År 1542 - 1542 Brand
Kyrkan skadas
År 1672 - 1672 Nybyggnad
Ny klockstapel uppförs, ersätter en äldre som rivs. Tjänstgör tills klockorna flyttas till nya kyrkans torn på 1790-talet
År 1715 - 1715 Brand
Östra gaveln skadas av blixten, spricka uppstår
År 1791 - 1795 Nybyggnad
1788 fattades ett beslut att bygga en ny kyrka då den tidigare byggnaden hade allvarliga problem/brister. Byggmästare var E. Sjöström. Kyrkan uppförs och grunden är anlagd 1791. Gamla kyrkan rivs 1793. Murdelar från föregångaren återanvänds i norra muren. Kyrkan invigs och tas i bruk 1793 men är då ändå inte helt färdig. Helt färdigställ 1795.
År 1882 - 1882 Ändring - Inhägnad, mur
Gamla kyrkogården. Stenmuren i öster rivs och ersätts med gjutjärnsstaket.
År 1892 - 1892 Utvidgning - Begravningsplats
Nya kyrkogården anläggs intill Årängsån. Gamla kyrkogården omplaneras, bårhuset tillkommer?.
År 1967 - 1967 Undersökning - Arkeologisk
Begränsad undersökning på ”Kapelltomten”, där två tidiga kapellbyggnader anses ha stått