Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borlänge kn, NORR AMSBERG 9:13 AMSBERGS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

1241-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
AMSBERGS KAPELL (akt.)
Dalarna
Borlänge

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

NORR AMSBERG 9:13

Historik

I nordliga delen av Stora Tuna sn, c:a 5 km från moderkyrkan ligger Amsbergs kapell. Söder om kyrkan står en klockstapel från 1925, efter ritningar av Magnus Dahlander. Kapellet består av rektangulärt långhus, med vidbyggt vapenhus i söder samt sakristia i nordost. Ingångar i västgaveln och genom vapenhuset. Långhus och sakristia är knuttimrade, utvändigt brädfodrade med stående panel. Vapenhusets stomme består av stolpvirke, klätt med bräder. Det branta, valmade yttertaken är spåntäckta. Fönsteröppningarna är stora och rundbågiga. Kyrkorummets brädklädda väggar samt innertak är vitmålade. Läktare i väster, buren av marmorerade trä...

Läs mer i eget fönster

Järnbrukens expansion i Bergslagen under 1600- och 1700-talen kom att inverka märkbart på befolkningsökningen och levnadsstandarden. Förhållandena medförde även ett omfattande kyrkobyggande och ett stort antal kapell och träkyrkor uppfördes under perioden, av vilka Amsberg är ett återstående vittnesbörd.

Redan 1647 uppfördes ett första kapell på platsen. Det ersattes 1683 av nuvarande, som tillbyggdes i flera omgångar på 1700-talet och slutligen renoverades helt på 1920-talet.

År 1647 - 1647 Nybyggnad
Ett första kapell uppförs på platsen.
År 1683 - 1683 Nybyggnad
Tidigare kapellbyggnad rivs och Nuvarande kyrkobyggnad påbörjas.
År 1800 - 1800 Nyanläggning - Begravningsplats
Anläggning av första kyrkogården.
År 1924 - 1925 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs. Bårhuset uppförs. Begravningsplatsen utvidgas. Kapellet renoveras. Omfattande restaurering och förnyelse av kyrkan, som då var förfallen. Arkitekt Magnus Dahlander. Åtgärd på stomme, taklag och takbeklädnad. Borttagning av tornbyggnaden mot västgaveln, ny portal på samma plats; ny brädfodring av samma typ. Nuvarande klockstapel uppförs. Sakristian återställs till äldre utformning, upprustning av vapenhus. Flytt och ändring av predikstol. Ändring i bänkinredning, bänkarna renskrapas?, omläggning av golv, införande av elektrisk uppvärmning Kyrkogården utvidgas, bårhus uppförs

Magnus Dahlander (Arkitekt)