Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boden kn, BODEN 56:27 ÖVERLULEÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

överluleå kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖVERLULEÅ KYRKA (akt.)
Norrbotten
Boden

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

BODEN 56:27

Historik

Text saknas

Kyrkan stod färdig 1832, arkitekt var J.W. Gerss. Det är vitputsad stenkyrka med
rusticerad bröstning och tornet mittpå södra långsidan, vilket avspeglar kyrkans
ursprungliga tvärskeppsplan.

År 1826 - 1831 Nyanläggning
Kyrkan uppförs. Arkitekt J W Gerss, Överintendentsämbetet. Byggmästare Olof Gustaf Alm, Boden och Israel Rönnberg, Piteå.

Israel Rönnberg (Byggmästare)

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Olof Gustaf Alm (Byggmästare)

År 1926 - 1926 Nybyggnad
Tillstånd till nytt gravkapell vid kyrkan. Arkitekt- och Byggnadsbyrån i Boden.
År 1933 - 1933 Ändring - Begravningsplats
Urnlund inom viss del av kyrkogården.
År 1936 - 1936 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd till utvidgning av nya begravningsplatsen. Trädgårdsassistenten Åke von Porat.

Åke von Porat (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1948 - 1948 Ändring - Begravningsplats
Tillstånd till ändringar beträffande dels urnlundsområdet vid kyrkan och dels ett gravområde å nya kyrkogården. Stadsarkitekt Seth Fridén i Boden. • Slopande av 1933 års urnlundsplan och dennes ersättande med en mindre plan för området väster om kyrkan. • Ny tillfartsväg norr om kyrkogårdsmuren och genom grindar i västra muröppningen. • Ändrad indelning av allmänna gravfält till enskilda gravar på nya kyrkogården.

Seth Fridén (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd till utvidgning av nya kyrkogården. Firma Kyrkogårdstjänst i Örebro.
År 1961 - 1961 Nyanläggning - Inhägnad, staket
Tillstånd att uppsätta staket på två sidor av nya kyrkogården
År 1963 - 1963 Ändring
Tillstånd till viss ombyggnad av gravkapellet å nya kyrkogården. Norrländsk Inredningsbyrå, Boden.
År 1967 - 1967 Nybyggnad
Tillstånd till centralförråd på nya kyrkogården. Norrländsk Inredningsbyrå.