Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Landskrona kn, SÄBY 19:1 SÄBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1656-002.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄBY KYRKA (akt.)
Skåne
Landskrona

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÄBY 19:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860

1850-51 revs den medeltida kyrkans torn och kyrkan utökades 8,4 m i väster. Samtidigt förstorades och omändrades troligen fönstren och ingången. Som ledare för bygget omtalas J P Berglund från Sireköping. Invigd 1853. Det nuvarande tornet uppfördes 1877 efter ritningar av Oscar Ericsson, ÖIÄ.

PLAN OCH MATERIAL - Svagt trapetsformat långhus med utbyggt, rektangulärt kor i öster. Sakristian numera inrymd i läktarunderbyggnaden, ursprungligen bakom korets skärmvägg. Detta utrymme används nu som förberedelserum. Torn i väster, indraget i byggnadskroppen.

Kyrkobyggnaden är uppförd av gråsten samt...

Läs mer i eget fönster