Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kiruna kn, KYRKAN 11 KIRUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff985515

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KIRUNA KYRKA (akt.)
Norrbotten
Kiruna

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KYRKAN 11

Historik

Kiruna kyrka har ett dominerande läge på en kulle i en naturpark. Den uppfördes 1909-12 på beställning av LKAB och efter ritningar av Gustaf Wickman. Här stod sedan 1907 en klockstapel, även den ritad av Wickman. Senare överlämnades kyrkan och stapeln till församlingen i detta nybyggarsamhälle, som sedermera vuxit ut till en större tätort. Kyrkan är en av vårt lands största träbyggnader och ett av de mest unika arkitekturverken från 1900-talets början i jugend och historisk blandstil. Den har utformats med lappkåtan som förebild. Långhuset har i det närmaste kvadratisk plan och höga, spetsiga gavlar åt alla väderstreck och glasade ö...

Läs mer i eget fönster

Kiruna kyrka byggdes efter Gustaf Wickmans ritningar och stod klar 1912. Skulptören Christian Eriksson har utfört takets förgyllda skulpturer och den skurna gavelreliefen ovanför entrén. Dörrarnas smide är utfört av Ossian Elgström.

År 1909 - 1912 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt Gustaf Wickman.
År 1924 - 1924 Nyanläggning - Inhägnad
Tillstånd till grindar för kyrkogården. Länsarkitekt Olof Lundgren.

Olof Lundgren (Arkitekt)

År 1931 - 1933 Nybyggnad
Krematoriet. Arkitekt Bertil Höök.

Bertil Höök (Arkitekt)

År 1936 - 1936 Ändring
Statens järnvägar överlämnar Tornehamns begravningsplats till Jukkasjärvi församling.
År 1945 - 1945 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Tillstånd till stenmur omkring Kyrkoparken i Kiruna. Civilingenjör Bengt Axelsson.

Bengt Axelsson (Ingenjör - Civilingenjör)

År 1955 - 1955 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd till utvidgning av kyrkogården. Kyrkogårdskonsulent Erik Lindström, Luleå.

Erik Lindström (Obestämd yrkestillhörighet)