Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Luleå kn, KYRKPLANEN 1 LULEÅ DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

domkyrkan.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LULEÅ DOMKYRKA (akt.), LULEÅ DOMKYRKA (OSCAR FREDRIKS KYRKA) (akt.)
Norrbotten
Luleå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

KYRKPLANEN 1

Historik

Luleå domkyrka, Oscar Fredriks kyrka, har ett dominerande läge på höjd i staden. Kyrkan är den tredje på platsen. Den första var av trä och invigdes 1667. Den ersattes 1790 av en stenkyrka. Efter dess brand 1887 uppfördes den nuvarande kyrkan 1889-1893 på den gamla grunden. 1904 fick kyrkan status av domkyrka i det samma år nybildade Luleå stift. Ritningarna är utförda av Adolf Emil Melander. Kyrkan uppfördes, under arkitekten och stadsbyggmästaren Karl A Smiths ledning, som en treskeppig hall av tegel med alla skepp under ett gemensamt sadeltak. De rikt artikulerade fasaderna går i nygotisk stil. Grundplanen formar ett latinskt kor...

Läs mer i eget fönster

Den nuvarande kyrkan, ritad av A.E. Melander, är den tredje på samma plats och
en av stiftets två kyrkor i tegelnygotik. Nygotiska tegelkyrkor är annars ett av det
sena 1800-talets tunga bidrag till vår kyrkoarkitektur på såväl landsbygd som i
stadsmiljö i övriga delar av landet.
Kyrkan blev det nybildade stiftets domkyrka 1904, men stod klar redan 1893 och
ersatte då den 1700-tals-kyrka som sex år tidigare blivit lågornas rov i
stadsbranden.

År 1667 - 1888 Ändring
Läs gärna mer i händelselistan om åren 1667 - 1888. Händelselistan finns under Dokument
År 1889 - 1893 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt Adolf Emil Melander.

Adolf Emil Melander (Arkitekt)

År 1904 - 1904 Ändring
Luleå domkyrkoförsamling bildas.